ΣΤΑΥΡΟΒΕΛΟΝΙΑ-CROSS STITCH-NASIA

Γράμματα και αριθμοί.Διάφορες γραμματοσειρές από παλιά βιβλία.

Αριθμοί.Παιχνιδιάρικα μονογράμματα για παιδικά δωμάτια.     Μεγάλα μονογράμματα που μπορούν να κεντηθούν σε σεντόνια πετσέτες και να δώσουν τον προσωπικό χαρακτήρα μας.